Het is niet mogelijk om TDM volledig intern te laten afspelen maar er bestaat wel een hybride oplossing. Met de TDM Webserver kunt u ervoor zorgen dat alle media data zoals afbeeldingen en video’s intern staan en vanuit uw eigen netwerk bij de players worden aangeboden. De licentie en configuratiedata zal nog wel uit de TDM Cloud gehaald worden.
De TDM Webserver is te downloaden onder het knopje downloads in de TDM Designer

TDM Signage heeft een internet verbinding nodig om nieuwe content te tonen. Mocht de internet verbinding tijdelijk wegvallen dan werkt de PC player en de Android player nog enige tijd door (die tijd is instelbaar met de maximum van de licentieduur). De html5 player blijft bij verlies van de internet connectie de laatste pagina tonen. Bij hervatting van de internet verbinding wordt de presentatie weer hervat en wordt nieuwe content weer gedownload.

TDM Signage heeft bij het opstarten wel altijd een internet verbinding nodig tenzij hiervoor de “Offline Module” is aangezet, daarvoor kunt u een verzoek indienen bij de supportafdeling van TDM.

Met de Offline Module is het mogelijk om een PC player en een Android player tijdelijk (die tijd is instelbaar met de maximum van de licentieduur) zonder werkende internet verbinding te starten en te gebruiken. Om de content te updaten is nog wel een werkende internet verbinding nodig.

Uw reseller kan u meer informatie verschaffen over de extra licentie die u hiervoor nodig heeft. Vervolgens zorgt u voor een webcam die is aangesloten op de PC waarop TDM Windows Player is geïnstalleerd. Download vervolgens TDM Spectator Statistics Addon Setup vanuit de TDM Designer onder het kopje “Downloads” en installeer deze op dezelfde PC als waarop de camera is aangesloten. Bij het opstarten van TDM Windows Player zal automatisch de Spectator Statistics op de achtergrond werken. De gegevens die verzameld worden zijn terug te vinden onder “Statistieken” in het menu Administratie in de Designer.

Een handige tool hiervoor is Teamviewer. Die stelt uw reseller of de supportafdeling in staat om op afstand uw scherm over te nemen om met uw presentatie mee te kijken. De meest recente versie van Teamviewer is hier te downloaden.

Licenties zijn niet rechtstreeks via TDM aan te schaffen. Wanneer u interesse heeft in ons product, neemt u dan contact op met onze supportafdeling. Zijn kunnen u ofwel naar de juiste reseller ofwel naar onze distributeur doorverwijzen.

Als reseller van TDM bent u het visitekaartje richting onze eindgebruikers. TDM kan zorgen voor support, het vormgeven van templates, het verzorgen van trainingen en advies.

De softwarevariant van TDM draait op een (losstaande) computer, en kan dus de rekenkracht van die computer gebruiken. Dat maakt deze versie iets krachtiger dan de HTML5 variant. Dat uit zich met name in het afspelen van geuploade filmpjes, zware foto’s, streams of andere webapplicaties.

Voor een non player oplossing is een stroomvoorziening en internetvoorziening (liefst bekabeld) nodig.
Bij een player pc setup heeft de aansturende player een stroom- en internet voorziening nodig; het scherm heeft dan alleen een stroomvoorziening nodig.

In een afspeellijst bepaalt u welke content u wilt koppelen aan deze lijst en hoe lang deze content moet afspelen.
In een presentatie bepaalt u welke content u wilt koppelen op een player, dit doet u door gemaakte afspeellijsten te koppelen aan een presentatie.
Een player wordt gekoppeld aan een specifieke presentatie. Een afspeellijst kan vervolgens gekoppeld worden aan één of meerdere presentaties.

U kunt binnen een presentatie per pagina aangeven of u één of meerdere masterpage elementen niet wilt tonen.
Hiervoor gaat u binnen de designer naar Content -> presentaties
Selecteer vervolgens de betreffende presentatie.
In het nieuwe overzicht klikt u op “Bekijk de Pagina’s”
Hierna klikt u op de pagina waarvan u één of meerdere masterpage elementen wilt uitschakelen. Kies hier voor het tweede tabblad. VInk hier de elementen aan welke u niet wilt tonen en klik op opslaan.

Een masterpage is bedoeld voor vaak terugkerende elementen.
Denk hierbij hoofdzakelijk aan:

  • Een logo
  • Een tickertape
  • Een standaard achtergrond
  • Een datum/tijd element

Deze elementen kunnen vervolgens per pagina eventueel (gedeeltelijk) uitgeschakeld worden.

Het is niet mogelijk om meerdere masterpages te koppelen aan één presentatie. Een masterpage is overkoepelend voor een gehele presentatie.

Hierarchy TDM

Zoals te zien is in bovenstaande afbeelding, zijn pagina’s gebaseerd op templates. De pagina’s worden in afspeellijst gesleept. Eén of meerdere afspeellijsten vormen een presentatie, die u op één of meerdere schermen tegelijk kunt laten tonen.

 

Ja, die zijn er. U kunt ze downloaden en importeren in uw eigen Designer-omgeving. De templates zijn te vinden op tdmsignage.nl/demotemplates.

Download de software naar de player die u wilt gebruiken om TDM te tonen. Voltooi de installatie; volg de stappen in uw scherm. Vervolgens wordt er een aanmeldscherm getoond. Hierin geeft u de gegevens in die u vindt onder “Administratie”. Onder locatie vult u in waar het scherm hangt of een zelfgekozen playernaam, waaraan u deze later gemakkelijk kunt herkennen. Als dit voltooid is, verschijnt de player in de Designer onder Administratie –> Players. Klik erop en u kunt een licentie toewijzen aan de player. Vervolgens rest enkel nog het koppelen van uw player aan één van uw presentaties. De player zal de content vrijwel direct oppakken en de presentatie tonen.
Voor de HTML5 variant geldt dat u de URL moet invoeren in de televisie/aanroepen. Zodra dat gebeurt, zal deze als player verschijnen in de Designer en volgt u dezelfde laatste stappen als hierboven.

De Full Setup van TDM Windows Player is een volledige installatie van TDM en alle toebehoren, die u gebruikt als u TDM voor het eerst installeert. Hierin zitten ook de TDM Filesync Service, die ervoor zorgt dat de bestanden van onze servers gehaald worden en up-to-date zijn, en TDM Update Service, die maakt dat uw software automatisch geüpdatet kan worden en TDM Windows Player herstart indien er zich een probleem voordoet.
In de Update zitten enkel de nieuwste features; deze download u als TDM reeds geïnstalleerd is op uw PC en automatische updates uitgeschakeld zijn.

Ga in de Designer onder Administratie naar “Players”. Klik vervolgens de player aan waarvan u de versie wilt checken. In de popup die tevoorschijn komt, kunt u onder de tab “Info” checken welke versie van de TDM Windows Player op uw player geïnstalleerd is.

Ja, dat kan: Wanneer u binnen de TDM Designer onder Administratie naar “Players” gaat, krijgt u het overzicht van uw players te zien. Klik de player in kwestie aan en een popup verschijnt. In de tab Updates vervolgens kunt u aanvinken of automatisch de meest recente versie van de software geïnstalleerd moet worden.

Uw reseller kan u meer informatie verschaffen over de extra licentie die u hiervoor nodig heeft. Vervolgens zorgt u voor een webcam die is aangesloten op de PC waarop TDM Windows Player is geïnstalleerd. Download vervolgens TDM Spectator Statistics Addon Setup vanuit de TDM Designer onder het kopje “Downloads” en installeer deze op dezelfde PC als waarop de camera is aangesloten. Bij het opstarten van TDM Windows Player zal automatisch de Spectator Statistics op de achtergrond werken. De gegevens die verzameld worden zijn terug te vinden onder “Statistieken” in het menu Administratie in de Designer.

De minimale systeemeisen zijn als volgt:
· Besturingssysteem – Windows 7 (ook de embedded versies)
· Processor – 1.6 Ghz single-core of hoger
· Geheugen – 2GB
· Videogeheugen – 512MB
· WiFi of bekabelde internet verbinding*
· Administrator-rechten (voor de installatie)

 

Aanbevolen systeemeisen zijn:
· Besturingssysteem – Windows 7 (ook de embedded versies)
· Processor – core i3 of hoger
· Geheugen – 4GB
· Videogeheugen – 1024MB
· WiFi of bekabelde internet verbinding*
· Administrator-rechten (voor de installatie)
* Bij het tonen van full hd content wordt een bekabelde verbinding aangeraden

Uw televisie of apparaat dient in ieder geval beschikken over een browserfunctie en HTML5 ondersteunen. Mooier is nog als deze een functie als hotel of pro modus heeft, of een andere functie waarin een URL ingegeven kan worden. In de meeste gevallen wordt de TDM HTML5 player dan automatisch opgestart

Voor het instellen van de Hotelmodus op uw Bravia zijn 2 verschillende documenten beschikbaar. Voor de varianten van voor 2014 is deze setup van belang: Sony Bravia Hotel Mode.

Voor de nieuwste versies (met Android) neemt u contact op met uw reseller.

Ja dat kan: U heeft de mogelijkheid binnen de app om terug te gaan naar de instellingen en een nieuwe licentiecode in te voeren. Voor de Sony Bravia is dat de volgende toetsencombinatie op de afstandsbediening: Volume+, Mute, Back. Voor andere Android devices geldt dat u de licentiecode kunt ingeven in de instellingen.

Zodra u de app gedownload heeft en deze opstart, wordt u de mogelijkheid geboden de licentiecode in te voeren. Die vindt u terug in de Designer. Het gaat in dit geval om de laatste 8 tekens uit de HTML5 URL. Deze kunt u invullen in het vak “License Code”. Zodra u een presentatie koppelt aan de player zal deze de gewenste content vertonen.

De TDM Android Player maakt gebruik van de HTML5 licenties. Deze licenties zijn terug te vinden in de designer onder het hoofdmenu Administratie -> tabblad licenties

U vindt de app in de Google Play Store, door simpelweg te zoeken op “TDM Signage”. De TDM Android Player is gratis te downloaden. Als u Android device niet beschikt over de Google Play Store dan kunt u de app vinden onder het knopje “Downloads” in de TDM Designer